Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-4°

-

12

Februari

52%

-2°

-

9

Mars

52%

-

12

April

54%

12°

-

12

Maj

61%

19°

-

11

Juni

65%

24°

-

10

Juli

67%

27°

-

10

Augusti

64%

26°

-

10

September

56%

21°

-

10

Oktober

48%

15°

-

10

November

37%

-

11

December

38%

-1°

-

12