Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-4°

12

Februari

52%

-2°

9

Mars

52%

11

April

55%

12°

11

Maj

62%

19°

10

Juni

64%

24°

10°

11

Juli

67%

27°

17°

9

Augusti

64%

26°

20°

11

September

54%

21°

18°

11

Oktober

45%

14°

12°

11

November

35%

11

December

37%

-2°

13