Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-3°

12

Februari

51%

-1°

10

Mars

51%

12

April

53%

13°

12

Maj

60%

20°

11

Juni

66%

25°

12°

10

Juli

68%

28°

19°

10

Augusti

65%

26°

21°

10

September

57%

22°

19°

10

Oktober

51%

15°

13°

10

November

38%

11

December

38%

12