Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-6°

-

10

Februari

60%

-3°

-

8

Mars

57%

-

10

April

59%

14°

-

11

Maj

61%

21°

-

11

Juni

64%

26°

-

11

Juli

68%

29°

-

10

Augusti

65%

27°

-

10

September

56%

21°

-

11

Oktober

52%

15°

-

9

November

39%

-

9

December

41%

-4°

-

10