Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-4°

13

Februari

50%

-2°

10

Mars

52%

12

April

55%

11°

11

Maj

61%

18°

10

Juni

64%

24°

10°

11

Juli

67%

27°

17°

9

Augusti

63%

25°

20°

11

September

53%

20°

18°

12

Oktober

44%

14°

12°

11

November

33%

12

December

35%

-2°

14