Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-3°

12

Februari

51%

-1°

10

Mars

52%

12

April

54%

11°

12

Maj

61%

18°

11

Juni

65%

24°

10°

10

Juli

67%

27°

18°

9

Augusti

64%

26°

20°

10

September

55%

21°

18°

10

Oktober

47%

14°

12°

10

November

36%

11

December

37%

-1°

13