Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-7°

-

11

Februari

57%

-4°

-

9

Mars

55%

-

11

April

57%

12°

-

11

Maj

60%

20°

-

11

Juni

61%

24°

-

12

Juli

66%

27°

-

10

Augusti

63%

26°

-

11

September

54%

20°

-

11

Oktober

49%

14°

-

10

November

38%

-

10

December

40%

-4°

-

11