Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-4°

13

Februari

50%

-2°

10

Mars

52%

12

April

54%

11°

11

Maj

61%

18°

10

Juni

65%

24°

10°

11

Juli

67%

27°

17°

9

Augusti

64%

25°

20°

10

September

54%

21°

18°

11

Oktober

46%

14°

12°

11

November

34%

11

December

36%

-1°

13