Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-2°

12

Februari

49%

10

Mars

50%

12

April

54%

12°

13

Maj

61%

19°

11

Juni

67%

25°

12°

10

Juli

69%

27°

20°

10

Augusti

65%

26°

22°

9

September

58%

22°

19°

10

Oktober

53%

16°

14°

10

November

38%

11

December

37%

12