Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-4°

-

10

Februari

52%

-1°

-

8

Mars

51%

-

11

April

52%

14°

-

12

Maj

60%

21°

-

11

Juni

65%

26°

-

10

Juli

67%

29°

-

10

Augusti

64%

27°

-

10

September

58%

23°

-

10

Oktober

52%

16°

-

9

November

39%

-

10

December

40%

-1°

-

11