Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-5°

-

11

Februari

54%

-3°

-

8

Mars

53%

-

11

April

55%

13°

-

11

Maj

61%

20°

-

11

Juni

64%

25°

-

11

Juli

67%

28°

-

10

Augusti

64%

26°

-

10

September

54%

21°

-

11

Oktober

47%

15°

-

10

November

37%

-

10

December

40%

-3°

-

11