Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-3°

-

10

Februari

52%

-1°

-

8

Mars

51%

-

11

April

53%

14°

-

12

Maj

60%

21°

-

11

Juni

66%

27°

-

10

Juli

67%

29°

-

10

Augusti

64%

27°

-

9

September

59%

23°

-

9

Oktober

54%

16°

-

9

November

40%

-

10

December

40%

-

11