Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

14

Februari

47%

-

13

Mars

52%

15°

-

13

April

56%

20°

-

13

Maj

57%

25°

-

13

Juni

58%

29°

-

11

Juli

57%

30°

-

12

Augusti

57%

30°

-

10

September

57%

27°

-

9

Oktober

58%

21°

-

9

November

45%

14°

-

11

December

40%

-

13