Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

14

Februari

46%

-

13

Mars

51%

12°

-

14

April

54%

17°

-

13

Maj

54%

22°

-

13

Juni

55%

26°

-

12

Juli

53%

28°

-

13

Augusti

53%

27°

-

12

September

53%

24°

-

10

Oktober

54%

18°

-

10

November

45%

12°

-

12

December

42%

-

13