Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

17

Februari

38%

-

15

Mars

45%

13°

-

16

April

48%

18°

-

14

Maj

50%

24°

-

14

Juni

52%

27°

-

12

Juli

51%

29°

-

13

Augusti

51%

28°

-

11

September

50%

25°

-

11

Oktober

50%

19°

-

11

November

36%

13°

-

13

December

31%

-

16