Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

16

Februari

37%

-

14

Mars

43%

11°

-

15

April

47%

17°

-

14

Maj

50%

23°

-

13

Juni

54%

27°

-

12

Juli

54%

29°

-

11

Augusti

53%

28°

-

10

September

52%

24°

-

10

Oktober

49%

18°

-

11

November

32%

11°

-

13

December

25%

-

16