Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

14

Februari

49%

-

13

Mars

53%

13°

-

14

April

57%

19°

-

13

Maj

57%

24°

-

13

Juni

58%

27°

-

11

Juli

56%

29°

-

13

Augusti

56%

28°

-

11

September

56%

25°

-

10

Oktober

58%

19°

-

9

November

47%

14°

-

11

December

43%

-

13