Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

15

Februari

45%

-

14

Mars

50%

13°

-

14

April

54%

18°

-

14

Maj

55%

23°

-

13

Juni

56%

27°

-

12

Juli

54%

29°

-

13

Augusti

55%

28°

-

11

September

55%

25°

-

10

Oktober

55%

19°

-

10

November

43%

13°

-

12

December

38%

-

14