Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

15

Februari

41%

-

14

Mars

47%

12°

-

14

April

50%

17°

-

14

Maj

52%

22°

-

14

Juni

54%

27°

-

12

Juli

52%

28°

-

13

Augusti

52%

28°

-

12

September

51%

24°

-

10

Oktober

50%

18°

-

10

November

39%

12°

-

13

December

34%

-

15