Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

17

Februari

37%

-

15

Mars

43%

12°

-

16

April

46%

18°

-

14

Maj

49%

23°

-

14

Juni

52%

27°

-

12

Juli

51%

29°

-

12

Augusti

51%

28°

-

11

September

50%

25°

-

10

Oktober

49%

19°

-

11

November

34%

12°

-

14

December

28%

-

16