Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

15

Februari

46%

-

13

Mars

51%

14°

-

14

April

55%

19°

-

13

Maj

56%

24°

-

13

Juni

57%

28°

-

11

Juli

56%

30°

-

13

Augusti

56%

29°

-

11

September

56%

26°

-

10

Oktober

56%

20°

-

10

November

43%

14°

-

12

December

38%

-

14