Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

17

Februari

37%

-

15

Mars

43%

10°

-

16

April

46%

16°

-

15

Maj

48%

21°

-

14

Juni

50%

25°

-

13

Juli

50%

27°

-

13

Augusti

49%

26°

-

12

September

48%

23°

-

11

Oktober

47%

17°

-

11

November

34%

11°

-

14

December

28%

-

17