Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

14

Februari

46%

-

13

Mars

51%

14°

-

14

April

55%

20°

-

13

Maj

56%

25°

-

13

Juni

58%

28°

-

11

Juli

56%

30°

-

12

Augusti

57%

30°

-

10

September

57%

26°

-

9

Oktober

57%

20°

-

9

November

44%

14°

-

12

December

38%

-

13