Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

16

Februari

41%

-

14

Mars

47%

12°

-

15

April

50%

18°

-

14

Maj

53%

24°

-

13

Juni

54%

28°

-

12

Juli

54%

29°

-

12

Augusti

54%

29°

-

11

September

54%

25°

-

10

Oktober

52%

19°

-

10

November

37%

13°

-

13

December

31%

-

15