Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

17

Februari

37%

-

15

Mars

43%

12°

-

16

April

46%

17°

-

15

Maj

49%

23°

-

14

Juni

50%

26°

-

13

Juli

50%

28°

-

13

Augusti

50%

27°

-

12

September

49%

24°

-

11

Oktober

48%

18°

-

11

November

34%

12°

-

14

December

28%

-

17