Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

14

Februari

48%

-

13

Mars

52%

14°

-

14

April

56%

20°

-

13

Maj

57%

24°

-

13

Juni

58%

28°

-

11

Juli

56%

30°

-

13

Augusti

56%

29°

-

11

September

56%

26°

-

10

Oktober

58%

20°

-

9

November

46%

14°

-

11

December

41%

-

13