Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

16

Februari

45%

-

14

Mars

50%

12°

-

15

April

53%

18°

-

14

Maj

54%

23°

-

13

Juni

55%

27°

-

12

Juli

54%

28°

-

13

Augusti

54%

28°

-

11

September

54%

24°

-

10

Oktober

55%

19°

-

10

November

43%

13°

-

12

December

38%

-

15