Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

17

Februari

37%

-

15

Mars

43%

11°

-

16

April

46%

17°

-

14

Maj

49%

22°

-

14

Juni

51%

26°

-

13

Juli

51%

28°

-

12

Augusti

50%

27°

-

11

September

50%

24°

-

11

Oktober

48%

18°

-

11

November

33%

12°

-

14

December

28%

-

17