Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

16

Februari

47%

-

14

Mars

51%

12°

-

15

April

54%

17°

-

14

Maj

55%

22°

-

14

Juni

56%

26°

-

12

Juli

54%

27°

-

13

Augusti

54%

27°

-

11

September

54%

23°

-

11

Oktober

56%

18°

-

10

November

45%

12°

-

12

December

41%

-

15