Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

13

Februari

39%

-

11

Mars

52%

-

11

April

57%

14°

-

9

Maj

62%

19°

-

9

Juni

66%

24°

-

8

Juli

79%

29°

-

5

Augusti

77%

28°

-

5

September

70%

23°

-

6

Oktober

55%

15°

-

7

November

26%

-

13

December

22%

-

14