Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

11

Februari

32%

-

9

Mars

48%

15°

-

9

April

55%

19°

-

7

Maj

62%

24°

-

7

Juni

68%

28°

-

5

Juli

79%

32°

-

3

Augusti

77%

32°

-

3

September

70%

26°

-

4

Oktober

56%

19°

-

5

November

25%

10°

-

11

December

17%

-

11