Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

13

Februari

38%

-

11

Mars

51%

-

12

April

56%

14°

-

10

Maj

60%

19°

-

10

Juni

64%

23°

-

9

Juli

79%

28°

-

5

Augusti

77%

28°

-

6

September

69%

22°

-

7

Oktober

54%

15°

-

8

November

26%

-

13

December

22%

-

15