Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

18

Februari

32%

16

Mars

39%

10°

16

April

45%

13°

13

Maj

52%

16°

10°

11

Juni

52%

19°

11°

9

Juli

64%

21°

12°

6

Augusti

64%

21°

12°

6

September

53%

18°

12°

9

Oktober

40%

14°

10°

14

November

26%

18

December

22%

19