Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

11

Februari

35%

-

9

Mars

47%

-

9

April

51%

14°

-

7

Maj

55%

19°

-

7

Juni

59%

23°

-

6

Juli

68%

27°

-

4

Augusti

67%

27°

-

5

September

62%

22°

-

5

Oktober

49%

15°

-

6

November

25%

-

11

December

19%

-

12