Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

10

Februari

52%

-

9

Mars

56%

13°

-

10

April

59%

19°

-

10

Maj

60%

24°

-

11

Juni

64%

29°

-

10

Juli

63%

31°

-

10

Augusti

62%

30°

-

9

September

60%

26°

-

8

Oktober

59%

20°

-

7

November

51%

14°

-

9

December

47%

-

9