Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

10

Februari

51%

-

9

Mars

56%

13°

-

10

April

58%

19°

-

10

Maj

59%

24°

-

12

Juni

63%

29°

-

10

Juli

62%

31°

-

10

Augusti

62%

30°

-

10

September

60%

26°

-

8

Oktober

58%

20°

-

8

November

50%

14°

-

9

December

45%

-

10