Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

11

Februari

50%

-

10

Mars

55%

14°

-

11

April

58%

19°

-

10

Maj

59%

24°

-

12

Juni

63%

29°

-

10

Juli

61%

31°

-

11

Augusti

61%

30°

-

10

September

59%

27°

-

8

Oktober

58%

21°

-

8

November

49%

14°

-

10

December

44%

-

10