Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

13

Februari

48%

-

12

Mars

53%

13°

-

13

April

56%

18°

-

12

Maj

57%

23°

-

13

Juni

59%

27°

-

11

Juli

56%

29°

-

12

Augusti

56%

28°

-

11

September

55%

25°

-

9

Oktober

56%

19°

-

9

November

48%

13°

-

11

December

44%

-

12