Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

13

Februari

46%

-

11

Mars

52%

13°

-

12

April

54%

19°

-

12

Maj

56%

24°

-

13

Juni

59%

28°

-

11

Juli

58%

30°

-

11

Augusti

58%

30°

-

11

September

56%

26°

-

9

Oktober

54%

20°

-

9

November

44%

14°

-

11

December

40%

-

12