Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

14

Februari

50%

-

13

Mars

54%

12°

-

13

April

56%

18°

-

12

Maj

56%

22°

-

13

Juni

57%

26°

-

11

Juli

55%

28°

-

13

Augusti

55%

27°

-

11

September

55%

24°

-

10

Oktober

57%

18°

-

9

November

48%

13°

-

11

December

45%

-

13