Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

10

Februari

54%

-

9

Mars

59%

15°

-

10

April

61%

20°

-

10

Maj

60%

25°

-

12

Juni

62%

29°

-

10

Juli

59%

31°

-

11

Augusti

59%

30°

-

10

September

59%

26°

-

8

Oktober

61%

21°

-

7

November

54%

15°

-

9

December

51%

-

9