Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

11

Februari

58%

10°

-

10

Mars

62%

15°

-

10

April

65%

20°

-

10

Maj

63%

24°

-

10

Juni

64%

29°

-

10

Juli

63%

30°

-

11

Augusti

62%

30°

-

10

September

62%

27°

-

8

Oktober

60%

21°

-

7

November

58%

16°

-

8

December

54%

11°

-

9