Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

11

Februari

58%

10°

10

Mars

62%

15°

10

April

65%

20°

12°

10

Maj

63%

24°

17°

10

Juni

65%

28°

22°

10

Juli

64%

30°

25°

11

Augusti

63%

30°

26°

10

September

62%

26°

24°

8

Oktober

61%

21°

20°

7

November

58%

16°

15°

8

December

54%

10°

11°

9