Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

10

Februari

54%

-

9

Mars

59%

14°

-

11

April

61%

20°

-

10

Maj

61%

25°

-

12

Juni

64%

28°

-

10

Juli

60%

30°

-

11

Augusti

60%

30°

-

10

September

60%

26°

-

8

Oktober

61%

20°

-

8

November

54%

15°

-

9

December

51%

-

10