Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

10

Februari

50%

-

9

Mars

55%

13°

-

10

April

57%

19°

-

10

Maj

58%

24°

-

12

Juni

63%

28°

-

10

Juli

62%

31°

-

10

Augusti

62%

30°

-

10

September

59%

26°

-

8

Oktober

58%

20°

-

8

November

49%

14°

-

9

December

45%

-

10