Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

13

Februari

46%

-

12

Mars

51%

13°

-

13

April

54%

19°

-

12

Maj

55%

24°

-

13

Juni

58%

28°

-

11

Juli

56%

30°

-

12

Augusti

56%

29°

-

11

September

54%

25°

-

9

Oktober

54%

19°

-

9

November

45%

13°

-

11

December

41%

-

13