Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

11

Februari

58%

10°

10

Mars

62%

15°

10

April

65%

20°

12°

9

Maj

63%

25°

17°

10

Juni

66%

29°

22°

10

Juli

64%

31°

25°

11

Augusti

63%

30°

26°

10

September

62%

27°

24°

8

Oktober

62%

21°

20°

7

November

59%

16°

14°

8

December

54%

11°

10°

9