Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

13

Februari

52%

-

12

Mars

56%

14°

-

13

April

60%

18°

-

12

Maj

59%

23°

-

13

Juni

59%

27°

-

11

Juli

57%

28°

-

13

Augusti

56%

28°

-

11

September

57%

25°

-

10

Oktober

60%

19°

-

9

November

51%

14°

-

11

December

47%

-

12