Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

10

Februari

53%

-

9

Mars

58%

14°

-

10

April

61%

20°

-

10

Maj

61%

25°

-

11

Juni

65%

29°

-

10

Juli

63%

31°

-

10

Augusti

63%

30°

-

10

September

61%

27°

-

8

Oktober

60%

21°

-

7

November

53%

15°

-

9

December

49%

-

9