Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

11

Februari

51%

-

10

Mars

56%

14°

-

11

April

58%

20°

-

10

Maj

59%

25°

-

12

Juni

63%

29°

-

10

Juli

61%

31°

-

11

Augusti

61%

30°

-

10

September

59%

27°

-

8

Oktober

58%

21°

-

8

November

50%

15°

-

9

December

45%

-

10